9 KASIM AZERBAYCAN “DEVLET BAYRAK GÜNÜ”

9 kasım Azerbaycan “Devlet Bayrak Günü”

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 17 Kasım 2009 tarihinde imzaladığı kararnameye göre, her yıl 9 Kasım tarihinin, Azerbaycan’da “Devlet Bayrak Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Bu tarih, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 9 Kasım 1918 tarihinde aldığı karar ile üç renkli Azerbaycan bayrağını, devletin resmi bayrağı olarak ilan etmesiyle ilgilidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet bayrağı üç eşit yatay şeritten oluşmaktadır. Üst şerit – mavi, orta şerit – kırmızı, alt şerit – yeşil renktedir. Mavi – Azerbaycan halkının Türk kökenli oldüğünü; kırmızı – çağdaş bir toplum ve demokrasi oluşturma ilkesini; yeşil renk ise İslamiyet’i simgelemektedir. Kırmızı rengin içerisinde bayrağın her iki tarafında hilal ve sekiz köşeli bir yıldız vardır.

İlk Devlet Bayrak Günü kutlamaları 9 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır.

“Azerbaycan bayrağına”  ( Cefer Cabbarlı 1919 )

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım,

Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.

Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan?

Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı!

Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı?

Xayır, xayır? Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.

Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor,

Yulduzlardan hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

 Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada.

Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada,

Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşayor.

Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayor.

Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək?

           Bizcə böylə söyləmək!

Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,

           Bir türk oğlu olmalı!

Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı,

           Ürəklərə dolmalı!

Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,

           Mədəniyyət bulmalı.

Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərli OD YURDU

Əsarətin gecəsindən flirsət bulmuş quş kibi,

           Səhərlərə uçmuşdur

Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişani,

           Yurdumuzu qucmuşdur!

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,

Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!

Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,

O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın.

azturkworld

“İki Devlet, Tek Millet” Azturkworld, Azerbaycan ve Türk dünyasının çeşitli haberlerini yapmakta, farklı alanların ünlü isimleriyle röportajlar gerçekleşdirmektedir. Vizyonu: Azturkworld “Hayatı Paylaş” Türkiye ve Azerbaycan arasında var olan dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirmek. Azerbaycan ve Türkiye arasındakı sosyal, kültürel, ekonomik, vs. ilişkilerin geliştirilmesini yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.